18,19,25,26.janvāris;1.februāris_Laboratorijas pārvaldības vadības apmācības

05.01.2023

Mācību kursa mērķis:

Pilnveidot dažādu līmeņu laboratorijas speciālistu prasmes un iemaņas laboratorijas pārvaldības sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā:

 Padziļināt zināšanas par laboratorijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti:

1.Sniegt ieskatu, kā sasniegt laboratorijas kompetences starptautisku atzīšanu un paaugstināt laboratorijas konkurētspēju.

2. Nodrošināt standarta prasību izpratni un iegūt zināšanas, kā īstenot standarta prasību ieviešanu, uzlabot un pilnveidot laboratorijas darbu.

Mācību kursa apjoms:  40 stundas

Dalības maksa: 550 EUR + PVN (dalības maksā ietverti izdales materiāli, apliecība) 

Norises laiks: 18,19,25,26.janvāris; 01.februāris

Pasniedzēja: Ināra Goba

Norise: mācības notiks attālināti caur platformu - Microsoft team

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28769.html