Konsultacijas_mazs.jpg

Vadības konsultācijas

Mēs piedāvājam kompetentu speciālistu palīdzību praktiski jebkurā ar uzņēmuma vadību saistītā sfērā. Visbiežāk mūsu konsultācijas tiek pieprasītas, lai palīdzētu uzņēmumiem un organizācijām ieviest kvalitātes (ISO 9001) un vides pārvaldības (ISO 14001) sistēmas. Esam uzkrājuši lielu pieredzi arī izstrādājot pārtikas nekaitīguma sistēmas (ISO 22000), kā arī darba aizsardzības un arodveselības sistēmas (OHSAS 18001). Nozīmīga mūsu klientu daļa ir testēšanas laboratorijas, kurām esam palīdzējuši veiksmīgi sagatavoties akreditācijai, atbilstoši starptautiskā standarta ISO 17025 prasībām. Neatsakām arī tiem klientiem, kuri vēlas sakārtot tikai noteiktu jomu - procesu vadību, dokumentu vadību vai personāla vadību.

Vairāk nekā 15 darbības gados mums ir uzkrātā bagātīga pieredze, kas ļauj  psi konsultantiem piedāvāt katram klientam vispiemērotākos uzņēmuma vadības risinājumus. Komplicētos projektos vai sarežģītos jautājumos tiek pieaicināti pieredzējuši nozares speciālisti. Mūsu konsultanti pastāvīgi papildina savas zināšanas piedaloties dažādos semināros un konferencēs. Konsultāciju projektu realizēšanā iesaistītie konsultanti un nozares speciālisti tiek rūpīgi izvērtēti un atlasīti, lai viņu kvalifikācija būtu atbilstoša nosprausto projekta mērķu un uzdevumu līmenim.

Sniedzot konsultācijas mēs ievērojam psi klientu apkalpošanas standarta prasības, kā arī konsultantu vispārīgās ētikas un datu konfidencialitātes aizsardzības nosacījumus.

Andris Maurāns

"PSI Konsultācijas" vadītājs