Sertifikacija_mazs.jpg

Kvalitātes vadība

Kvalitātes vadības sistēmas uzdevums ir izveidot tādu uzņēmuma vai organizācijas darbības modeli, kas nodrošinātu ritmisku un stabilu darba procesu. To ir iespējams panākt ja katra svarīga darbība tiek rūpīgi izplānota, mērķtiecīgi ieviesta un sasniegtais rezultāts izvērtēts. Kvalitātes vadības sistēmu uzbūvi un darbības principus nosaka starptautiskais standarts ISO 9001:2015.

PSI Sertifikācija piedāvā veikt personāla atbilstības novērtēšanu šādās kvalitātes vadības jomās:

  • Kvalitātes sistēmu vadītājs;
  • Kvalitātes un / vai vides sistēmu iekšējāis auditors / auditors / vadošais auditors.