Sertifikacija_mazs.jpg

Laboratorijas sistēmas vadība

Laboratorijas kvalitātes sistēma uzbūvi un darbības principus nosaka starptautiskais standarts ISO  17025:2018. Ieviešot laboratorijas kvalitātes sistēmu, Jūs paaugstināsiet sniegto pakalpojumu kvalitāti un sakārtosiet laboratorijas pārvaldes sistēmu. Ļoti būtiski, lai uzņēmumā laboratorijas kvalitātes sistēmu ieviestu un uzturētu kompetenti speciālisti.

PSI Sertifikācija piedāvā veikt perosnāla atbilstības novērtēšanu un iegūt sertifikātus jomās:

  • Laboratorijas pārvaldības sistēmas vadītājs;
  • Laboratorijas pārvaldības sistēmas auditors.

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Laboratorijas pārvaldības sistēmas vadītājs sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 90 EUR + PVN un Sertifikācija 90 EUR +PVN