Sertifikacija_mazs.jpg

Laboratorijas sistēmas vadība

Laboratorijas kvalitātes sistēma uzbūvi un darbības principus nosaka starptautiskais standarts ISO  17025:2018. Ieviešot laboratorijas kvalitātes sistēmu, Jūs paaugstināsiet sniegto pakalpojumu kvalitāti un sakārtosiet laboratorijas pārvaldes sistēmu. Ļoti būtiski, lai uzņēmumā laboratorijas kvalitātes sistēmu ieviestu un uzturētu kompetenti speciālisti.

PSI Sertifikācija piedāvā veikt perosnāla atbilstības novērtēšanu un iegūt sertifikātus jomās:

  • Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs;
  • Laboratorijas kvalitātes sistēmas auditors.