Sertifikacija_mazs.jpg

Laboratorijas kvalitātes sistēmas auditors

Lai laboratorijā uzturētu kvalitātes sistēmu, novērtētu tās darbības efektivitāti un atklātu iespējamās pilnveidošanās jomas, nepieciešams darbinieks – laboratorijas kvalitātes sistēmas auditors.

PSI Sertifikācija ir noteikusi prasības un kritērijus, kādiem jāatbilst laboratorijas kvalitātes sistēmas auditoru kvalifikācijai.

Prasības kandidātiem:

  • augstākā izglītība un četru gadu profesionālā pieredze laboratorijā

                                                            vai

  • cita izglītība un septiņu gadu profesionālā pieredze laboratorijā
  • personāla kompetences apliecinājums „Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs” (mācību kursi, eksaminācija, sertifikācija) saskanā ar PSI Sertifikācija „laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītāju sertifikācijas shēmu”.
  • mācību kursos par laboratorijas kvalitātes sistēmas auditu iegūtās zināšanas un prasmes. Kursu mācību programmai jābūt vismaz 24 stundu apjomā un jāatbilst PSI Sertifikācija “Laboratorijas kvalitātes sistēmas auditors sertifikācijas shēmas” kvalifikācijas kritērijiem.

Eksāmens: Tests (30 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Laboratorijas kvalitātes sistēmas auditors sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 75 EUR + PVN un Sertifikācija 75 EUR + PVN