Personala_apmacibas.jpg

Semināri

Semināri ir apmācību forma, kas pamatā paredzēta pamatzināšanu atjaunošanai vai interesentu iepazīstināšanai ar nozares jaunumiem un aktualitātēm. PSI Mācību centrs uztur vairākus pastāvīgus seminārus un periodiski sagatavo seminārus vai semināru ciklu par noteiktām tēmām. Populārākās semināru tēmas ir metroloģija, troksnis un tā mērīšana, sprādzienbīstamība, darba aizsardzība un ķīmisko vielu aprite.

PSI Mācību centra pastāvīgie semināri ir:

  • Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības;
  • Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā.

Varam sagatavot speciālu semināru par Jūs interesējošiem jautājumiem.