Par standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2018

1 dienas seminārs testēšanas/ kalibrēšanas laboratorijām

Seminārs paredzēts:  - akreditētu testēšanas/kalibrēšanas laboratoriju darbiniekiem ar priekšzināšanām par standarta prasībām;

- sertificētiem laboratoriju pārvaldības sistēmu (kvalitātes sistēmu) vadītājiem resertifikācijai.

Semināra saturs:

Izmaiņas terminoloģijā

Jauna pieeja standarta saskaņošanai ar citiem standartiem,  fokusēta uz procesa rezultātiem

Standarta prasību analīze, izmaiņas.

Risku un iespēju pārvaldības metodes laboratorijā.

Lektori:

Ināra Goba - Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Apvienotās laboratorijas kvalitātes vadītāja, Maģistra grāds vadības zinībās, biologs; 11 gadu vadošā vērtētāja pieredze LATAK.

Sertifikācijai:

Laboratorijas pārvaldības sistēmas vadība

Laboratorijas pārvaldības sistēma uzbūvi un darbības principus nosaka starptautiskais standarts ISO/IEC  17025:2017. Ieviešot laboratorijas pārvaldības sistēmu, Jūs paaugstināsiet sniegto pakalpojumu kvalitāti un sakārtosiet laboratorijas procesus. Ļoti būtiski, lai uzņēmumā laboratorijas pārvaldības sistēmu ieviestu un uzturētu kompetenti speciālisti.

PSI Sertifikācija piedāvā veikt perosnāla atbilstības novērtēšanu un iegūt sertifikātus jomās:

· Laboratorijas pārvaldības sistēmas vadītājs;

· Laboratorijas pārvaldības sistēmas auditors.

Semināra plānotais norises laiks: pēc pieprasījuma 

Semināra maksa: 80 EUR + PVN (cenā iekļauts: 1 mācību diena (8 st.), mācību materiāli elektroniskā veidā.

 Pieteikuma anketa_ISO17025.pdf (212.43 KB)