Bīstamo kravu transportēšanas infrastruktūras radītie riski

Semināra tēmas:

  • Dzelzceļu pārvadājumu riski un teritorijas apdraudējums
  • Gāzes vadu riski un teritorijas apdraudējums
  • Naftas produktu maģistrālo cauruļvadu riski un teritorijas apdraudējums

Semināra dalībnieki saņems informāciju par Latvijā veiktajiem bīstamo vielu transportēšanas infrastruktūras riska novērtējuma rezultātiem, avāriju iespējamību, avāriju seku apjomu un avāriju kaitīgās iedarbības zonām. Seminārā iegūtā informācija būs tiešā veidā izmantojama pašvaldību Civilās aizsardzības plānu riska sadaļu papildināšanai vai precizēšanai.

 

Semināra izmaksas: EUR 65,00 + PVN 21% (cenā iekļauts mācību materiāls un kafijas pauzes)

Semināra norises laiks: tiek precizēts 

Pasniedzēji: J.Prindulis; A.Maurāns

Pieteikties semināram pa e-pastu psi@psi.lv vai zvanot 28323705.