Konsultacijas_mazs.jpg

Kvalitātes vadības sistēma (ISO 9001:2015)

Kvalitātes vadības sistēmas uzdevums ir izveidot tādu uzņēmuma vai organizācijas darbības modeli, kas nodrošinātu ritmisku un stabilu darba procesu. To ir iespējams panākt ja katra svarīga darbība tiek rūpīgi izplānota, mērķtiecīgi ieviesta un sasniegtais rezultāts izvērtēts. Kvalitātes vadības sistēmu uzbūvi un darbības principus nosaka starptautiskais standarts ISO 9001:2015. Šī standarta stūrakmens ir procesu vadība. Tieši procesu vadība ir tas instruments, kas mainīgos darba apstākļos nodrošinās nemainīgu un kvalitatīvu procesa rezultātu.

Darba gaita

Kvalitātes vadības sistēmas izveides projekts PSI konsultantu vadībā ietver šādus posmus:

 • organizācijas sākotnējā stāvokļa novērtējumu par atbilstību standarta ISO 9001:2015 prasībām (šajā posmā konsultanti iepazīstas ar organizācijā funkcionējošo sistēmu, izveidoto dokumentāciju un darbinieku izpratni par to, veicot ikdienas darbības);
 • procesu apzināšanu, analīzi un mijiedarbības shēmas izstrādi;
 • procesu aprakstu izstrādi;
 • kvalitātes rokasgrāmatas un citu nepieciešamo dokumentu izstrādi;
 • iekšējā kvalitātes vadības sistēmas audita veikšanu;
 • darbinieku apmācības visā projekta realizācijas laikā.

Rezultāts

Sadarbībā ar PSI konsultantiem tiks izveidota racionāla un funkcionējoša kvalitātes vadības sistēma. PSI konsultantu veidotās sistēmas darbiniekiem ir viegli uztveramas un ērti lietojamas. Projekta rezultātā iegūtais ISO 9001:2015 sertifikāts apliecinās organizācijas spēju efektīvi vadīt savus procesus un nodrošināt klientu prasību izpildi.

Ieguvumi

Ieviešot Kvalitātes vadības sistēmu, organizācija iegūs:

 • Sakārtotus procesus un to vadības instrumentus;
 • Skaidri noteiktas darbinieku atbildības un pienākumus;
 • Optimālāko produkta / pakalpojuma īstenošanas ciklu;
 • Funkciju izpildes nepārtrauktību;
 • Organizācijas darbības novērtējuma datu ieguves un analīzes mehānismu.