Sertifikacija_mazs.jpg

Vides pārvaldība

Vides pārvaldības sistēmas uzdevums ir nodrošināt uzņēmumu un organizāciju darbības atbilstību vides likumdošanas prasībām un nepārtrauktu vides snieguma uzlabojumu.

Vides pārvaldības sistēmu uzbūvi un darbības principus nosaka starptautiskais standarts ISO 14001:2015. Šis starptautiskais standarts metodiski palīdz izvērtēt organizācijas procesu ietekmi uz vidi, noteikt nozīmīgos vides aspektus un izveidot vadības instrumentus, kuri nodrošinātu šo procesu norisi kontrolētos apstākļos.

PSI Sertifikācija piedāvā veikt personāla atbilstības novērtēšanu un iegūt Vides pārvaldības sistēmas vadītāja sertifikātu.