Personala_apmacibas.jpg

Personāla apmācība

PSI Mācību centrs ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde (Reģistrācijas apliecība Nr. 4360800242). Nozīmīgākās mācību programmas, kuru apjoms ir 160 stundas ir licencētas un PSI Mācību centrs ir akreditēts to pasniegšanai. Šo kursu klausītāji saņem Izglītības un Zinātnes ministrijā reģistrētu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību, kas ir valstiski atzīts izglītības dokuments. Mazāka apjoma programmas ir licencētas Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

Mēs piedāvājam gan publiskas, gan korporatīvas karjeras pilnveidošanas programmas un profesionālās izglītības apmācības, kā arī seminārus. Organizējot apmācību kursu pēc uzņēmumu un organizāciju pasūtījuma, mācību programmas tiek pielāgotas, liekot uzsvaru uz konkrētā klienta prioritārajiem jautājumiem.

Zināšanas, kas apgūtas publiskajos kursos, dod iespējas dibināt personīgus kontaktus ar profesionāļiem, domubiedriem, iepazīties ar citu klausītāju pieredzi un atziņām. Savukārt korporatīvie mācību kursi, palīdz dziļāk izskaidrot konkrētai mērķauditorijai interesējošās tēmas.

Visi PSI Mācību centra pasniedzēji ir noteiktas jomas profesionāļi un aktīvi konsultanti, tādēļ pilnībā orientējas savas jomas teorētiskajās un praktiskajās niansēs. Tas dod mums iespēju nepārtraukti pilnveidot mācību programmas, atbilstoši nozares jaunākajām prasībām un tendencēm.

Mūsu piedāvāto mācību galvenā vērtība – teorijas un praktisko piemēru sabalansēta izmantošana.

Mēs priecājamies, ja sadarbība turpinās arī tad, kad mācības jau beigušās.