Personala_apmacibas.jpg

Industriālo risku vadība

Kursa apraksts: Sniegt kursa klausītājiem teorētiskās zināšanas un prasmes industriālo risku novērtēšanā un vadībā. Radīt kursu klausītājiem izpratni par risku vadības galvenajiem principiem. Dot iespēju pieredzējušu pasniedzēju vadībā praktiski apgūt galvenās riska novērtēšanas metodes un izstrādāt pamatotas riska samazināšanas programmas.

Programmas saturs:

1. Drošības pārvaldības sistēma

2. Riska novērtējuma metodes

3. Riska scenāriju veidi

4. Riska scenāriju sastādīšana

5. Notikumu varbūtību noteikšana

6. Avāriju kaitīgās iedarbības veidi.

7. Avāriju seku iedarbību scenāriji.

8. Avāriju kaitīgās iedarbības seku datormodelēšana.

9. Riska novērtējuma rezultātu veidi.

10. izmaiņas SEVESO direktīvā

Mācību ilgums: 48 stundas

Mācību maksa: 838,53 EUR (t.sk.PVN)

Pasniedzēji: A. Maurāns, J. Prindulis

Lai pieteiktos apmācībām zvanīt pa tālruni 67807090 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv