Personala_apmacibas.jpg

Vadības sistēmas

Vadības sistēmas ir mūsdienīgs uzņēmumu un organizāciju darbības efektivitātes nodrošināšanas instruments, taču to jāprot izveidot un uzturēt. PSI Mācību centrā var apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vairākās no pašlaik aktuālākajā vadības jomām:

  • Kvalitātes vadības sistēmās,
  • Vides pārvaldības sistēmās,
  • Darba aizsardzības un arodveselības nodrošināšanas sistēmās (OHSAS),
  • Riska vadības sistēmās,
  • Testēšanas laboratoriju kvalitātes sistēmās,
  • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmās.

Visās vadības sistēmās PSI Mācību centrs piedāvā divu līmeņu mācību programmas – sistēmu vadītājiem un sistēmu auditoriem. Sekmīgi nobeidzot apmācību kursu un nokārtojot neatkarīgu eksāmenu, kursu klausītāji var iegūt kvalifikāciju apliecinošu sertifikātu.