Laboratorijas pārvaldības sistēmas iekšējais audits

 

Kursa mērķauditorija

Mācības ir paredzētas kā nākošais profesionālās pilnveides posms laboratoriju kvalitātes vadības sistēmu vadošajiem speciālistiem, kuriem ir pamatzināšanas un pieredze darbā ar laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izveidi un uzturēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2017)” un LVS EN ISO 15189: 2013 „Kvalitātes un kompetences prasības medicīnas laboratorijām” prasībām. Demonstrējot savu tehnisko kompetenci un efektīvu procesu vadību, iekšējā auditā laboratorijai ir svarīgi saņemt informāciju, apkopot to un analizēt kvalitātes pārvaldības sistēmas darbību.

Jūsu ieguvums

Zināšanas un prasmes, lai efektīvi varētu veikt un vadīt laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas iekšējo auditu atbilstoši starptautisko standartu ISO/IEC 17025:2017; ISO 15189:2012 un ISO 19011:2018 noteiktajām prasībām un norādījumiem, kā arī sekmēs iekšējo auditoru izpratni un veicinās apgūt paņēmienus iekšējā audita izpildei. Dalībnieki iegūs lielāku vadītāju uzticību audita izpildei, stimulēs idejas un to ieviešanu savā praksē.

Programmas saturs

 Iekšējā audita veidi un procedūra.

 Audita pieraksti.

 Korektīvās un preventīvās darbības.

 Audita pārskats un ziņojums vadībai.

 Audita cilvēciskais aspekts.

 Praktiskie uzdevumi un diskusijas.

Mācību ilgums 24 stundas

Mācību maksa 420.00 EUR + PVN 21% (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība)

Norises laiks: 2024.gads (tiklīdz nokomplektēsies grupa)

Sertifikācija

Pēc izglītības programmas sekmīgas apguves Jums ir iespēja iegūt profesionālās kompetences novērtējumu - sertifikātu. Maksa par eksamināciju un sertifikāciju - 180,EUR + PVN

 

Pieteikties