Personala_apmacibas.jpg

Vides pārvaldība

Latvija kā valsts iestājas par ilgtspējīgās attīstības principu integrāciju valsts pārvaldē un ražošanā. Racionālai vides aizsardzības jautājumu sakārtošanai uzņēmumos un organizācijās var palīdzēt vides pārvaldības sistēmas (VPS) ieviešana. Tās galvenais uzdevums ir palīdzēt uzņēmuma darbiniekiem saprast savas darbības ietekmi uz vidi, bet vadībai atrast vispiemērotākos un efektīvākos risinājumus. Vides pārvaldību sistēmas var tikt veidotas un apliecinātas pēc diviem modeļiem – atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001:2015 prasībām vai Eiropas Savienībā noteiktajai Vides pārvaldības un audita sistēmai (EMAS).

Mēs piedāvājam apgūt Vides pārvaldība sistēmu vadītāju mācību kursu 160 stundu apjomā. Apgūstot kursa programmu, klausītāji iepazīsies ne tikai ar VPS uzbūvi un darbību, bet arī ar mūsdienīgiem risinājumiem svarīgākajās vides aizsardzības jomās. Pēc vides pārvaldības sistēmu izveides iestājas ne mazāk atbildīgs un apjomīgs uzdevums – sistēmas darbības efektivitātes izvērtēšana un pilnveide. Šī uzdevuma veikšanai ir nepieciešamas nedaudz citas zināšanas un prasmes. PSI Mācību centrs piedevā divu liemeņu apmācības VPS auditoriem.