Personala_apmacibas.jpg

Vides pārvaldības sistēmas vadītājs

PSI Mācību centrs

piedāvā apgūt mācību programmu 

“VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS VADĪBA”

Kursa apraksts:

Sniegt zināšanas un prasmes uzņēmumu un organizāciju vides snieguma uzlabošanai. Radīt kursu klausītājiem izpratni par mūsdienīgu pieeju vides aizsardzības jautājumiem un ilgtspējīgās attīstības principiem. Dot iespēju pieredzējušu pasniedzēju vadībā praktiski apgūt procesu ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu, iepazīties ar labākajiem vides aizsardzības tehnoloģiskajiem risinājumiem un resursu izmantošanas efektivitātes pilnveides iespējām. 

Programmas saturs:

  • ISO 14001:2015 prasības
  • Vides politika, mērķi un programmas
  • Vides likumdošanas prasības
  • Vides aspektu un risku izvērtēšana
  • Vides aizsardzības tehnoloģijas;
  • Vides monitorings;
  • VPS dokumentētās informācijas vadība;
  • VPS iekšējais audits
  • Nepārtrauktā pilnveidošanās.

Mācību ilgums: 80 stundas, no kurām 40 ir kontaktstundas un 40 praktiskais darbs

Norises laiks: 2023.gada 15., 16., 22., 23., un 29. novembris.

Mācības notiks attālināti

Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība (attālināti -mācību materiāli elektroniski, apliecība.).

Mācību maksa: 

Cena 650.- + PVN

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu.

Eksaminācijas izmaksas - 90EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 90EUR+PVN

Pieteikties