Personala_apmacibas.jpg

Vides pārvaldības sistēmas audits

Kursa apraksts:

Sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu patstāvīgi veikt uzņēmumu un organizāciju vides pārvaldības sistēmas iekšējos auditus atbilstoši starptautisko standartu ISO 14001:2015 un ISO 19011:2018 noteiktajām prasībām un norādījumiem.

Programmas saturs:

1. Vides pārvaldības sistēmas standarts ISO 14001:2015, prasību interpretācija

2. Ievads auditā. ISO 19011:2018, definīcijas,pamatprincipi.

3. Audita sagatavošana;

4. Praktiskie darbi – audita programmas izstrādāšana un darbības plānošana;

5. Audita jautājumi;

6. Praktiskie darbi – jautājumu veidlapas izstrādāšana;

7. Audita metodes;

8. Audita veikšana;

9. Praktiskie darbi – audita situāciju analīze

10. Audita noslēgums un audita dokumentācija;

11. Praktiskie darbi – audita rezultātu prezentācija;

Mācību ilgums: 24 stundas

Mācību norises tiklīdz sakomplektēsies grupa

Dalības maksā ietverti: mācību materiāli elektroniski, apliecība).

Mācību maksa:  420.00 EUR+PVN

Pasniedzēji: A. Maurāns

 

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu.

Eksaminācijas izmaksas - 90 EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 90 EUR+PVN

Pieteikties

Sīkāk par apmācībām pa tālruni 28323705 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv