Sertifikacija_mazs.jpg

Personāla sertifikācija

PSI Sertifikācija ir viena no pirmajām institūcijām, kas Latvijā uzsāka neatkarīgu personāla atbilstības novērtēšanu un veiksmīgi to turpina jau 20 gadus.

PSI Sertifikācija personāla atbilstības novērtēšanu veic saskaņā ar starptautiskā standarta ISO 17024:2012 prasībām. Speciālistu kompetences prasības tiek definētas Personāla atbilstības novērtēšanas shēmās, kuru izstrāde ir uzticēta shēmu komitejām. Lai izstrādātu pamatotas kompetences prasības, shēmu komitejas tiek veidotas, ietverot tajās visas ieinteresētās puses - sertificējamās jomas speciālistus, mācību spēkus, darba devēju pārstāvjus un darba ņēmēju pārstāvjus.  

Personāla atbilstības novērtēšanai tiek rīkots neatkarīgs eksāmens, kuru pieņem pieredzējuši nozares eksperti. Mēs rūpējamies par to, lai eksaminācijas un sertifikācijas process būtu objektīvs un tiktu ievērota personas datu konfidencialitāte.

Mēs veicam personu atbilstības novērtēšanu šādās jomās:

  • Kvalitātes sistēmas vadītājs
  • Vides pārvaldības sistēmas vadītājs
  • Kvalitātes un/vai vides auditors
  • Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs

PSI Sertifikācija savā darbībā uzsvaru liek uz neietekmējamības nozīmīgumu, interešu konfliktu neesamību un objektivitāti.