Sertifikacija_mazs.jpg

Vides pārvaldības sistēmas vadītājs

Lai uzņēmumā izveidotu un uzturētu vides pārvaldības sistēmu (atbilstoši standartu ISO 14000 sērijai), ir nepieciešams darbinieks, kurš spēj vadīt vides pārvaldības sistēmu un palīdzēt citiem uzņēmuma darbiniekiem sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā.

Prasības kandidātiem:

  • augstākā izglītība un divu gadu profesionālā pieredze, no tiem vismaz divu gadu pieredze ar vides aizsardzību saistītā jomā.

                                                            vai

  • cita izglītība un četru gadu profesionālā pieredze, no tiem vismaz divu gadu pieredze ir ar vides aizsardzību saistītā jomā.
  • mācību kursos par vides pārvaldības vadību iegūtās zināšanas un prasmes. Kursu mācību programmai jābūt vismaz 80 stundu apjomā un jāatbilst PSI Sertifikācija „Vides pārvaldības sistēmas vadītājs sertifikācijas shēmas” kvalifikācijas kritērijiem.

Eksāmens: Tests (20 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Vides pārvaldes sistēmas vadītājs sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 90 EUR + PVN un Sertifikācija 90 EUR +PVN