Mērījumu nenoteiktība un izsekojamības nodrošinājums

Ieguvums:

Katrai laboratorijai, izpildot testēšanas darbu, katrai kvantitatīvai metodei jāprot novērtēt, lietot un paziņot klientam metodes mērījumu nenoteiktība. Šī prasība ir noteikta standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 (arī 2017 gada versijā), un tas ir akreditācijas kritērijs testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām.Seminārā iegūs izpratni nenoteiktību novērtēšanā un lietošanā, priekšstatu par mērījumu nenoteiktībām testēšanas metodēs.

Lekcijas saturs:

Ieskats vēsturē.

Definīcija un termini.

Izsekojamība, kalibrēšana un SI mērvienības.

Izsekojamības nodrošināšanas veidi laboratorijā.

Piemērotu references materiālu izvēle un sertifikātu praktiskie piemēriem.

Nenoteiktība kā precizitātes mērlielums

Nenoteiktību klasifikācija – A tipa un B tipa.

Kļūdu sadalījums (Normālais, taisnstūra, trīsstūra).

Gadījuma/nejaušās un sistemātiskās kļūdas

Mērījumu nenoteiktības aprēķināšanas veidi.

Nenoteiktību aprēķini, izmantojot GUM pieeju.

Nenoteiktību aprēķini, izmantojot NordTest pieeju.

Cēloņu un seku diagramma.

Mērījumu nenoteiktību izmantošana prasmes pārbaudes izvērtēšanā.

Praktiski piemēri nenoteiktību aprēķinos

 Dalībnieki:  laboratorijas darbinieki, tehniskie vadītāji, atbildīgie par mērījumu nenoteiktību novērtēšanu, lietošanu un ziņošanu.

 Pasniedzējs:  LU profesors, Dr.ChemArturs Vīksna. Strādā LU Ķīmijas fakultātē, Analītiskās ķīmijas katedrā. Viens no viņa docētiem kursiem ir "Metroloģija ķīmijā". Papildus mācību un pētniskajam darbam, piedalās laboratoriju tehniskajā novērtēšanā kā LATAK eksperts-vērtētājs.

Dalības maksa: 80 EUR + PVN (Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauze, apliecība)

 Mācību kursa apjoms: 6 stundas

 Mācību norises laiks: pēc pieprasījuma

Sīkāka informācija pa tālruni – 28323705 vai psi@psi.lv

 Pieteikums seminaram_Merijumu nenot..pdf (209.61 KB)