Metroloģijas seminārs

Piedāvājam apmeklēt Metroloģijas semināru.

Tēmas:

* Industriālā un reglamentētā metroloģija

* ES un LR likumdošanas akti metroloģijas jomā

* Mērīšana un mērījumu rezultāti 

* Mērījumu nenoteiktību novērtēšana (piemēri)

* Mērinstrumentu kalibrēšana un verificēšana

* Mērīšanas menedžmenta sistēma

Semināra norises laiks: pēc piepraījuma

Semināra ilgums: 6 stundas (no plkst. 10.00 līdz plkst.16.00)

Dalības maksa: 80 EUR + PVN (cenā ietverti mācību materiāli, apliecība)

 Pieteikuma anketa_metrologija.pdf (209.48 KB)