Sertifikacija_mazs.jpg

Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs

Lai laboratorijā izveidotu un uzturētu kvalitātes sistēmu (atbilstoši standartam LVS EN ISO / IEC 17025:2018), ir nepieciešams darbinieks – laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs, kurš spēj vadīt kvalitātes sistēmu laboratorijā un palīdzēt citiem darbiniekiem sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā.

Lai apmācītu uzņēmumiem nepieciešamos darbiniekus, PSI Sertifikācija ir noteikusi prasības laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītāja kvalifikācijas līmenim.

Prasības kandidātiem:

  • augstākā izglītība un viena gada profesionālā pieredze laboratorijā.

                                                            vai

  • cita izglītība un divu gadu profesionālā pieredze laboratorijā.
  • mācību kursos par laboratorijas kvalitātes sistēmas vadību iegūtās zināšanas un prasmes. Kursu mācību programmai jābūt vismaz 40 stundu apjomā un jāatbilst PSI Sertifikācija “Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs sertifikācijas shēmas” kvalifikācijas kritērijiem.

Eksāmens: Tests (20 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 75 EUR + PVN un Sertifikācija 75 EUR + PVN