Sertifikacija_mazs.jpg

Kvalitātes sistēmu vadītājs

Lai uzņēmumā izveidotu un uzturētu kvalitātes sistēmu (atbilstoši standartu ISO 9000 sērijai), ir nepieciešams darbinieks – kvalitātes sistēmas vadītājs, kurš spēj vadīt kvalitātes sistēmu un palīdzēt citiem uzņēmuma darbiniekiem sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā.

Prasības kandidātiem:

  • augstākā izglītība un četru gadu profesionālā pieredze, no tiem vismaz divu gadu pieredze ar kvalitāti saistītā jomā

                                                            vai

  • cita izglītība un septiņu gadu profesionālā pieredze, no tiem vismaz divu gadu pieredze ir ar kvalitāti saistītā jomā.
  • mācību kursos par kvalitātes vadību iegūtās zināšanas un prasmes. Kursu mācību programmai jābūt vismaz 160 stundu apjomā un jāatbilst PSI Sertifikācija „Kvalitātes sistēmas vadītājs sertifikācijas shēmas” kvalifikācijas kritērijiem.

Eksāmens: Tests (20 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Kvalitātes sistēmas vadītājs sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 75 EUR + PVN un Sertifikācija 75 EUR +PVN