Sertifikacija_mazs.jpg

Kvalitātes sistēmu vadītājs

Lai uzņēmumā izveidotu un uzturētu kvalitātes sistēmu (atbilstoši standartu ISO 9000 sērijai), ir nepieciešams darbinieks – kvalitātes sistēmas vadītājs, kurš spēj vadīt kvalitātes sistēmu un palīdzēt citiem uzņēmuma darbiniekiem sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā.

Prasības kandidātiem:

 •  Augstāka izglītiba un divu gadu profesionāla pieredze, no kuriem vismaz viena gada pieredze
  ir ar kvalitāti saistīta darbā (piem., dokumentu vadība, procesu vadība).
  Ja darbs saistīts ar kvalitātes standarta (piem., ISO 9001) butiskāko prasību īstenoššanu
  (piemēram, personāla darba un/ vai projektu vadību, klientu apkalpoššanu), tiek uzskatīts, ka
  ir iegūta pieredze kvalitātes nodroššināššana
  vai
  cita izglītība un piecu gadu profesionāla pieredze, no kuriem vismaz divu gadu pieredze ir ar
  kvalitāti saistīta darbā (piem., dokumentu vadība, procesu vadība) (skat. iepriekš);
 • Macibām kopumā jaaptver vismaz 80 st. un jaatbilst „Kvalitātes sistēmas vadītāju sertifikācijas
  shēmas” kvalifikācijas kritērijiem.

Eksāmens: Tests (20 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Kvalitātes sistēmas vadītājs sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 90 EUR + PVN un Sertifikācija 90 EUR +PVN