Sertifikacija_mazs.jpg

Kvalitātes sistēmu auditors / iekšējais auditors / vadošais auditors

Lai uzņēmumā uzturētu kvalitātes un / vai vides sistēmu, novērtētu tās darbības efektivitāti un atklātu iespējamās pilnveidošanās jomas, uzņēmumā ir nepieciešams speciālists – kvalitātes un / vai vides sistēmas auditors.

PSI Sertifikācija ir noteikusi prasības un kritērijus, kādiem jāatbilst kvalitātes un / vai vides sistēmas auditoru kvalifikācijai:

 • augstākā izglītība un vismaz viena gada profesionālā pieredze vai
 • vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība un divu gadu profesionālā pieredze
 • Viens gads ar kvalitāti un/vai vidi saistītā jomā no esošās profesionālās pieredzes
 • apmācības 40 stundu apjomā par auditu
 • audita pieredze:
  • iekšējais auditors - nav nepieciešama.
  • auditors - ne mazāk kā trīs audita dienas kā auditoram pēdējo 3 gadu laikā, veicot vismaz vienu auditu kompetenta vadošā auditora vadībā.
  • vadošais auditors - ne mazāk kā trīs audita dienas kā vadošajam auditoram pēdējo 3 gadu laikā, veicot vismaz vienu auditu kompetenta vadošā auditora vadībā.

Eksāmens: Tests (30 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, kvalitātes un / vai vides sistēmas iekšējais auditors, auditors vai vadošais auditors sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 90 EUR + PVN un Sertifikācija 90 EUR + PVN