01,08,15.jūnijs_Kvalitātes auditoru apmācības

08.03.2023

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Mācību norises laiks: 2023.gada 17,24,31.maijs

Dalības maksa:  420 EUR + PVN (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība)

Pieteikties:

 http://psi.lv/public/28740.html