JAUNUMS_Risku Pārvaldības apmācību kurss_4., 6., 11., 13., 18. un 20. jūlijs

26.04.2023

 

 PSI "Mācību centrs" piedāvā jaunu apmācību kursu risku pārvaldībā"

Kursa apraksts:

Kurss paredzēts risku vadības un vadības sistēmu speciālistiem. Kursa ietvaros tiek aplūkoti vispārējie riska pārvaldības principi, apgūtas biežāk pielietotās risku novērtēšanas metodes un raksturotas risku vadības stratēģijas. Lai klausītāji iegūtu dziļāku izpratni par riska pārvaldības metožu pielietošanu un spētu patstāvīgi uzsākt riska pārvaldības aktivitātes, kursā ietverti mājas darbi par visām nozīmīgajām tēmām.

 Programmas saturs:

·Risku pārvaldības principi;

·Ieskats risku pārvaldības jomas starptautisko standartu ISO 31000 kopā;

·Risku pārvaldības process;

·Risku identifikācija;

·Risku novērtēšanas metodes:

o Ekspert analīzes metode,

o Risku matricas metode,

o FMEA (Failure Mode Effect Analysis),

o HAZOP (Hazard & Operability Studies)

o FTA (Fault Tree Analysis)

o ETA (Event Tree Analysis)

o CCA (Cause Consequence Analysis)

· Riska vadības stratēģijas izstrāde;

· Riska samazināšanas programmas;

· Risku monitorings.

Mācību ilgums: 24 stundas

Kursa norise: kurss sadalīts 6 blokos pa 4 stundām

Mācību norises laiks: 2023.gada  4., 6., 11., 13., 18. un 20. jūlijs

Dalības maksā ietverti: mācību materiāli elektroniski, apliecība.

Mācību maksa:  420.00 EUR+PVN

Pieteikties pa tālruni 28323705 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv