PSI Mācību centrs piedāvā aktualizētu apmācību kursu Vides pārvaldības sistēmu vadītājiem.

25.05.2023

Programmas saturs:

  • ISO 14001:2015 prasības
  • Vides politika, mērķi un programmas
  • Vides likumdošanas prasības
  • Vides aspektu un risku izvērtēšana
  • Vides aizsardzības tehnoloģijas;
  • Vides monitorings;
  • VPS dokumentētās informācijas vadība;
  • VPS iekšējais audits
  • Nepārtrauktā pilnveidošanās.

Mācību ilgums: 80 stundas, no kurām 40 ir kontaktstundas un 40 praktiskais darbs

Cena 650.- + PVN

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28779.html