3,10,17. aprīlis - apmācības "Vides pārvaldības audits"

28.02.2024

Programmas saturs:

1. Vides pārvaldības sistēmas standarts ISO 14001:2015, prasību interpretācija

2. Ievads auditā. ISO 19011:2018, definīcijas,pamatprincipi.

3. Audita sagatavošana;

4. Praktiskie darbi – audita programmas izstrādāšana un darbības plānošana;

5. Audita jautājumi;

6. Praktiskie darbi – jautājumu veidlapas izstrādāšana;

7. Audita metodes;

8. Audita veikšana;

9. Praktiskie darbi – audita situāciju analīze

10. Audita noslēgums un audita dokumentācija;

11. Praktiskie darbi – audita rezultātu prezentācija;

Mācību ilgums: 24 stundas

Mācību maksa:  420.00 EUR+PVN (Dalības maksā ietverti: mācību materiāli elektroniski, apliecība)

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28778.html