22,23,28.novembris_Laboratorijas pārvaldības sistēmas audits_ arī medicīnas laboratorijām

30.10.2023

Mācības ir paredzētas kā nākošais profesionālās pilnveides posms laboratoriju kvalitātes vadības sistēmu vadošajiem speciālistiem, kuriem ir pamatzināšanas un pieredze darbā ar laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izveidi un uzturēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2017)” un LVS EN ISO 15189: 2013 „Kvalitātes un kompetences prasības medicīnas laboratorijām” prasībām. Demonstrējot savu tehnisko kompetenci un efektīvu procesu vadību, iekšējā auditā laboratorijai ir svarīgi saņemt informāciju, apkopot to un analizēt kvalitātes pārvaldības sistēmas darbību.

Mācību ilgums 24 stundas

Mācību maksa 420.00 EUR + PVN 21% (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība)

Norises laiks: 2023.gada 22,23,28.novembris

Pieteikties:

http://psi.lv/public/29331.html