Attālinātas apmācības-Medicīnas laboratorijām (LVS EN ISO 15189:2013) Kval. un kompet. prasības _sākums 2021.g.12.aprīlis

17.03.2021

Kursa mērķis ir sniegt skaidrojumus par standarta LVS EN ISO 15189: 2013 prasību ieviešanu, kvalitātes sistēmas izstrādāšanu un uzturēšanu medicīnas laboratorijās.

Kurss ir paredzēts interesentiem zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanai laboratorijas  kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādāšanā, kas akreditācijai izmanto standartu LVS EN ISO 15189: 2013.

Kurss ir noderīgs gan medicīnas laboratoriju pārvaldības darbiniekiem, gan laboratorijas personālam.

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (3 stundas dienā attālināti)

Mācību sākums 2021.gada 12.aprīlis.

Apmācības vada: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Apvienotās laboratorijas vadītāja Dr. Dagnija Straupmane;

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Apvienotās laboratorijas kvalitātes vadītāja Ināra Goba, Mg vadības zinībās, biologs; 11 gadu vadošā vērtētāja pieredze LATAK.

Dalības maksa: 500 EUR + PVN  (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektorniski, apliecība par mācību kursu)

Norises platforma:  Microsoft Team

Sīkāk par apmācībām: http://psi.lv/public/29385.html