21,22,23,27,28.oktobris - Laboratorijas pārvaldības sistēmas vadītājs apmācības

10.09.2020

Apmācību programmas galvenās tēmas:

Ø  Laboratorijas struktūra, lai nodrošinātu integritāti un kompetenci, laboratorijas pārvaldība

Ø  Kvalitātes vadības sistēma kā testēšanas/kalibrēšanas procesu pamats un standarta ISO 17025 prasības

Ø  Laboratorijas resursu pārvaldība:

-       Personāla kompetence

-       Telpas un vides apstākļi

-       Iekārtas, laboratorijas piederumi un reaģenti

Ø  Procesu vadība:

- Testēšana/ kalibrēšana, rezultātu kvalitātes nodrošināšana, ziņošana

- Paraugu ņemšana

-Neatbilstoša darba vadība, sūdzību izskatīšana

Ø  Prasības pārvaldībai

-  Dokumentu un pierakstu vadības sistēma

- Risku vadība

- Korektīvās darbības un pilveidošana

- Iekšējais audits

- Pārvaldības periodiskais pārskats

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (5 dienas)

Dalības maksa: 550 EUR + PVN

Norises laiks: 21,22,23,27,28.oktobris

Pasniedzēja: Ināra Goba

Pieteikties šeit: http://psi.lv/public/28769.html