APMĀCĪBAS!!!

30.06.2020

Esam sākuši darbu pie apmācību organizēžanas attālināti. Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikumu anketas pie attiecīgajām Jums interesējošām apmācībām sadaļā -  Personālapmācības.