2020.gada 6,7,13,14,20.februāris -Kvalitātes sistēmas vadības apmācības

03.01.2020

Programmas saturs:

1. Ievads kvalitātes sistēmās. Principi un definīcijas.

2. Starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasības

3. Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība

4. Augstākās vadības līdera loma un atbildība

5. Ražošanas procesu analīze un procesu aprakstu veidošana

6. Dokumentu un pierakstu vadība

7. Risku identifikācija, novērtēšana un vadība

8. Resursu vadība

9. Ražošanas nodrošināšana

10. iepirkumi un apakšuzņēmēju vadība

11. Monitorings un mērījumi

12. Iekšējais audits

13. Nepārtraukta pilnveidošanās

Mācību maksa:  550 EUR + PVN 21% (Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība)

 

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu.

Eksaminācijas izmaksas - 75EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 75EUR+PVN

 Pieteikties apmācībām var:

http://psi.lv/public/29350.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācību ilgums: 40 kontaktstudas 40 stundas praktiskie mājas darbi