12.19.26. septembris - Kvalitātes auditoru apmācības

02.09.2019

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN (Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes)

Mācību norises laiks : 2019.gada 12,19,26.septembris

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos profesionālas tiesības veikt kvalitātes sistēmas iekšējos auditus savā uzņēmumā un veikt ārējos kvalitātes sistēmas auditus citos uzņēmumos un organizācijās.

Pieteikties sadaļā pie personāla apmācības - vadības sistēmas- kvalitātes sistēmas auditoru apmācības.