15.,22.septembris, 05.oktobris - Vides pārvaldības sistēmas audits apmācības

01.09.2017

Programmas saturs:

1. Vides pārvaldības sistēmas standarts ISO 14001:2015, prasību interpretācija

2. Ievads auditā. ISO 19011:2012, definīcijas,pamatprincipi.

3. Audita sagatavošana;

4. Praktiskie darbi – audita programmas izstrādāšana un darbības plānošana;

5. Audita jautājumi;

6. Praktiskie darbi – jautājumu veidlapas izstrādāšana;

7. Audita metodes;

8. Audita veikšana;

9. Praktiskie darbi – audita situāciju analīze

10. Audita noslēgums un audita dokumentācija;

11. Praktiskie darbi – audita rezultātu prezentācija;

Piesakies sadaļā - Ampācības - vides pārvaldība

Sīkāka informācija par apmācībām zvanot 28323705, vai rakstot uz psi@psi.lv