12.aprīlī bezmaksas seminārs par izmaiņām rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību atbilstoši MK noteikumu Nr. 131 prasībām

24.03.2016

Uzaicinām 2016.gada 12.aprīlī piedalīties Vides pārraudzības valsts biroja rīkotajā seminārā par       izmaiņām rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtībā atbilstoši MK noteikumu Nr. 131 prasībām. Seminārs tiek plānots uzņēmumu (komersantu) atbildīgajiem speciālistiem, kuri piedalās drošības pārskatu un rūpnieciskoavāriju novēršanas programmu sagatavošanā. Dalības maksa nav paredzēta. Seminārs notiks Rīgā, Rūpniecības ielā 23, 1. stāva zālē. Semināra sākums pulksten 11:00. Lūdzam pieteikties un jautājumus iesūtīt līdz š.g. 8. aprīlim (ieskaitot) pa elektronisku pastu: aija.kokorevica@vpvb.gov.lv

Ar informāciju var iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā:

http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/informacija