Informatīvs seminars un daudzpusīgas apmācības par standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2017, kas nosaka kompetences vispārīgās prasības testēšanas un kalibrēšanas laboratorijām

11.01.2018

Pagājušā gada beigās tika publicēts standarts ISO / IEC 17025: 2017, kas aizstās 2005.gada versiju. Pēc dokumentu rūpīgas pārskates jaunajā versijā sniegti daži galveno prasību grozījumi:

1.Pilnīga  standarta punktu un to skaita pārstrukturēšana. Tas atbilst "atbilstības novērtēšanas" standarta struktūrai, kas līdzinās, piemēram,  inspekcijas institūcijām -  ISO/IEC 17020. Tagad šis dokuments ir daudz loģiskāks, jo "galvenais biznesa process" ir -  pieprasījumu saņemšana, lai izdotu ziņojumus, kas secīgi izklāstīt standartā. Pārvaldības aspekti ir lielā mērā sagrupēti, un daži formulējumi ir vienkāršoti un precizēti.

2.Sasaiste ar ISO 9001. Situācijā, ja laboratorija ir organizācijas daļa, kura ir sertificēta pēc ISO 9001, uzņēmējdarbībā vieglāk integrēt vadības sistēmas. Tas bija ļoti grūti saistāms ar 2005.gada izdevumu

3.Objektivitātes riska novērtējums. Būtisks uzlabojums. Nozīmē, ka laboratorijai pieprasīts novērtēt riskus, kas saistīti ar tās objektivitāti, nevis vienkārši deklarējot, ka tā ir objektīva. Tam būs jāvelta uzmanība lielākajai daļai organizāciju, kurām tagad būs jāveic šāds novērtējums, jāsamazina visi konstatētie riski un periodiski tie jāpārskata.

4. Riski un iespējas. Vecajā versijā prasībās par preventīviem pasākumiem laboratorijā - ir uz risku vadību balstīta pieeja. Tas neapšaubāmi palīdzēs novērst pastāvošo neskaidrību par atšķirībām starp "koriģējošām" un "profilaktiskām" darbībām, taču lielākajai daļai laboratoriju liela darbs būs jāiegulda, nosakot riskus un tos mazinot, kā arī nosakot iespējas uzlabot procesus. Jebkurš šāds riska / iespēju novērtējums būs saistīts ar citām uzraudzības sistēmām (piemēram, pārskati, neatbilstību vadības un korektīvo darbību vadības sistēmām).

5.Klientu sūdzības. Lai gan tas jau ir iekļauts standarta 2005.gada izdevumā, 2017.gada izdevumā ir iekļauta daudz detalizētāka informācija par to, kas jāiekļauj laboratorijas dokumentētajā procesā sūdzību izskatīšanai. Lai gan lielākajai daļai organizāciju tam nevajadzētu radīt lielas pārmaiņas, būs jāveic pārskatīšana, lai nodrošinātu, ka pašreizējās procedūras atspoguļo visas jaunās prasības.

6. Konfidenciālas informācijas nodrošināšana. Tāpat kā prasība par sūdzībām, ir mainījies standarts attiecībā uz konfidencialitātes aspektiem.

7. Iekšējie auditi. Šī prasība nav daudz mainījusies, izņemot to, ka standarts ir vairāk balstīts uz risku, un iekšējais audits ir balstītas uz "darbības svarīgumu", nevis veco prasību par standarta "elementu" auditēšanu, lai gan, protams, tas ir zināms, ka akreditācijas iestāde joprojām sagaida, ka tas tiks darīts.

8. Pārvaldības pārskate. Dažas nelielas izmaiņas ir pievienotas "ieejas" prasībām, kas aktualizē pārvaldības pārskatu darba kārtību, iekļaujot tādus aspektus kā izmaiņas iekšējos un ārējos jautājumos, mērķu izpildi, uzlabojumu efektivitāti un riska identificēšanas rezultātus.

9. Ir iekļautas pastiprinātas prasības attiecībā uz ziņojumu sniegšanu, jo īpaši "lēmumu pieņemšanas noteikumu" jomā, kur jāņem vērā nenoteiktības ietekme, izsniedzot paziņojumus par atbilstību.

10. Datu un informācijas pārvaldības sistēmas. Par šo tēmu ir pievienota atsevišķa sadaļa, kas aizstāj vecajā versijā "5.4.7. Datu kontroli" un dažus pierakstu pārvaldības aspektus. Tādējādi standarts daudz vairāk atbilst pašreizējai datorizēto sistēmu izmantošanas praksei, bet, iespējams, jāinteresējas par to, ko akreditācijas iestāde sagaida no laboratorijas novērtēšanas laikā.

PSI "Mācību centrs" piedāvā:

5 dienu apmācību kursu pēc jaunā standarta ISO / IEC 17025: 2017 (22-26.janvāris)

Informatīvu semināru par izmaiņām standartā plānojam jau februāra mēnesī.

Lai pietiektos apmācībām/ semināram lūgums zvanīt pa tālruni 28323705 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv