Energopārvaldības un vides pārvaldības sistēmas

Kursa mērķauditorija: Uzņēmumi, kuri grib vai kuriem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES ir uzlikts par pienākumu veikt energo auditus vai ieviest Energopārvaldības sistēmu. Uzņēmumi, kas interesējas par iespējām integrēt svarīgākās energopārvaldības sistēmas darbības Vides pārvaldības sistēmās, kas izveidotas atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001:2015 prasībām. Speciālisti, kuri vēlas iegūt zināšanas un prasmes uzņēmumu un organizāciju vides snieguma uzlabošanai izmantojot energoaudita tehniskās iespējas.

Kursa apraksts: Sniegt zināšanas par starptautiskā standarta ISO 50001:2011 „Energy managenet systems – Requirements with guidence for use” struktūru un prasībām, kā arī par standartā noteikto energopārvaldības sistēmas darbības modeli. Radīt kursu klausītājiem izpratni par mūsdienīgu pieeju vides aizsardzības jautājumiem, energoefektivitātes nodrošināšanai un ilgtspējīgās attīstības principiem. Dot iespēju pieredzējušu pasniedzēju vadībā praktiski apgūt procesu ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu, iepazīties ar labākajiem vides aizsardzības tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes pilnveides iespējām. 

Programmas saturs:

1. Direktīva 2012/27/ES, Ekonomikas ministrijas skaidrojumi;

2. ISO 50001:2011 prasības;

3. Enerģijas patēriņa veidi;

4. Sākotnējais energo pārskats;

5. Ēku energoaudita veikšana;

6. Rūpnieciskāenergoaudita veikšana;

7. ISO 14001:2015 prasības;

8. Vides politika, mērķi un programmas;

9. Vides aspektu izvērtēšana;

10. Eneroefektivitātes un vides snieguma monitorings;

11. Vadības sistēmu dokumentācija;

12. Vadības sistēmu iekšējais audits.

Mācību ilgums: 160 stundas, no kurām 80 ir kontaktstundas un 80 praktiskais darbs

Mācību norises laiks:  Tiek precizēts

Mācību grafiks: Tiek precizēts

Mācību maksa:  950 EUR + PVN

Pasniedzēji: A. Maurāns, I. Kurmahere, S. Valtere, J. Prindulis