Par mums

Zem psi logo apvienoto uzņēmumu pamatdarbības virzieni ir vadības sistēmu konsultācijas, darbinieku apmācība un personāla kompetences novērtēšana. Praktiski visās psi darbības jomās mēs Latvijā esam nozares pionieri, kas rosināja mainīt ierasto uzņēmumu vadības modeli, piedāvāja apgūt attīstīto rietumu valstu zināšanas un pieredzi un palīdzēja tās likt lietā. Mēs darbojamies jau gandrīz 20 gadus un turpinām veiksmīgi attīstīties.

Katrā no mūsu profesionālās darbības jomām mēs varam Jums palīdzēt, sākot ar izpratni par jomai nozīmīgiem jautājumiem un beidzot ar detalizētu darbības efektivitātes izvērtēšanu.

Mūsu koncepcija attiecībās ar klientiem ir - Profesionāls pakalpojums ar augstu pievienoto vērtību. Profesionālisms nozīmē to, ka mēs necenšamies uzspiest katram visu ko mēs protam, bet piedāvājam to, kas tiešām ir nepieciešams un kas darbojas.

Mēs apzināmies, ka dzīvojam dinamiskā laikā, tāpēc mēs pastāvīgi sekojam nozares aktualitātēm un nepārtraukti pilnveidojam savu kompetenci. Kopā ar psi Jūsu rīcībā būs jaunākās pasaules atziņas un plaša pieredze.

Rūpniecisko avāriju riska, civilās aizsardzības, darba aizsardzības un sprādzienbīstamās darba vides riska novērtēšanas pakalpojumus turpmāk nodrošina SIA ELLE