Sertifikacija_mazs.jpg

Vides paraugu ņemšana

PSI Sertifikācija ir akreditējusi Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā jaunas personāla atbilstības novērtēšanas sfēras:

  • Vides paraugu ņemšanas speciālists. Vides paraugu ņemšanas speciālisti tiek sertificēti šādās jomās – gaiss, virsūdens, notekūdens un grunts;
  • Vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speciālists. Ir iespejā sertificēties jomās – gaiss, virsūdens un gaiss.