Sertifikacija_mazs.jpg

Vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speicālists

PSI Sertifikācijas piedāvā iegūt Vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas  speciālista sertifikātu jomās – virsūdens, gaiss un gaisa piesārņojums avārijas situācijās. Izstrādātā sertifikācijas shēma ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.

PSI Sertifikācija ir noteikusi prasības un kritērijus, kādiem jāatbilst vides paraugu ņemšanas speciālistam.

Prasības kandidātiem:

  • Vispārējā vidējā izglītība un pusgada pieredze vides pārvaldības jomā pēdējo piecu gadu laikā
  • Mācību kursos par vides piesārņojumu noteikšanas vispārējiem jautājumiem iegūtās zināšanas ne mazāk kā 4stundu apmērā un ne mazāk kā 4 stundu par vides piesārņojuma noteikšanas ekspresanalīzes metodēm un iekārtām katrā no vidēm –  virsūdenī, gaisā un gaisā avārijas situācijās.

Eksāmens: Tests (20 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speciālists sertifikātu izsniegšana.

 sertifikacija/Registrs_2019_VVD_VPEV.pdf (69.42 KB)

 sertifikacija/sert registr._2020_VVD_VPEV.pdf (71.95 KB)

 sertifikacija/Sertifiktu reg._VPEV_VVD_2022.pdf (155.78 KB)

 sertifikacija/VPEV_07.pdf (277.00 KB)

 Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība (35.00 KB)