Sertifikacija_mazs.jpg

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadība

HACCP ir piemērojams jebkuram uzņēmumam, kuram ir jebkāda saistība ar pārtiku, sākot ar tajā izmantojamo produktu audzēšanu, pārstrādi, ražošanu, izplatīšanu, sabiedrisko ēdināšanu, iepakojuma ražošanu utt.

HACCP tā ir sistematizēta pieeja ar pārtiku saistīto  iespējamo bīstamību apzināšanai, to nozīmīguma novērtēšanai un bīstamības nepieļaušanai. HACCP nosaka vispārējos principus un metodes, kuras izmantojot katrs uzņēmums, atbilstoši savai specifikai izveido atbilstošu un ērti lietojamu HACCP sistēmu. Svarīgi, lai HACCP sistēmu uzņēmumā vada zinošs un kompetents personals.

PSI Sertifikācija piedāvā veikt personāla atbilstības novērtēšanu un iegūt sertifikātus jomās:

  • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas HACCP vadītājs;
  • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas HACCP auditors.