Personala_apmacibas.jpg

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

Pārtikas ražošana vienmēr ir bijusi un būs viena no Latvijas tautsaimniecības nozīmīgākajām jomām. Diemžēl mūsdienu pasaulē ceļš no lauksaimnieka līdz lauksaimniecības produktu patērētājiem ir pietiekami garš. Tāpēc pārtikas ražošanas un izplatības ķēdē ir jānodrošina atbilstoši apstākļi un jāievēro nosacījumi, lai veselīgie pārtikas produkti netiktu sabojāti un neapdraudētu patērētāju veselību.

PSI Mācību centrā ir izstrādātas 2 mācību programmas, kas domātas tieši pārtikas ražošanā un apritē strādājošo uzņēmumu darbiniekiem:

  • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HAACP) vadība;
  • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HAACP) audits.

Kursa pasniegšanā tiek iesaistīti pieredzējuši pārtikas jomas speciālisti, kuri balstoties uz savu personīgo pieredzi var komentēt plašu jautājumu spektru.