Personala_apmacibas.jpg

Darba aizsardzība

Daudzu Latvijas uzņēmumu un organizāciju vadītāji ir sapratuši, ka drošu un ērtu darba apstākļu nodrošināšana saviem darbiniekiem atmaksājas ar darba ražīguma kāpumu, darba nespējas dienu skaita samazināšanos un psiholoģiskā mikroklimata uzlabošanos. Darba aizsardzības sistēma sevī ietver apjomīgu darbu kompleksu, kura izstrāde prasa noteiktas zināšanas un pieredzi.

Darba aizsardzības blokā, PSI Mācību centrs piedāvā apgūt divas 160 stundu programmas „Darba aizsardzība” un „Ugunsdrošība”. Abas programmas ir licencētas un PSI Mācību centrs ir akreditēts šo programmu pasniegšanai. Kursa pasniegšanai tiek pieaicināti pieredzējuši nozares speciālisti.

Ja Jūsu uzņēmumā jau ir ieviesta Darba aizsardzības un arodveselības nodrošināšanas sistēma (OHSAS), mēs varam piedāvāt apgūt OHSAS auditoru mācību programmu. Šī kursa klausītāji apgūst nepieciešamas zināšanas, kas viņiem dos iespēju profesionāli iesaistīties OHSAS darbības efektivitātes izvērtējuma un pilnveides procesā.