Sertifikacija_mazs.jpg

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) auditors

Lai uzņēmumā uzturētu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas (HACCP vai paškontroles) sistēmu, novērtētu tās darbības efektivitāti un atklātu iespējamās pilnveidošanās jomas, uzņēmumā ir nepieciešams darbinieks – HACCP sistēmas auditors.

PSI Sertifikācija ir noteicis prasības un kritērijus, kādiem jāatbilst HACCP sistēmas auditoru kvalifikācijai.

Prasības kandidātiem:

  • augstākā izglītība un četru gadu profesionālā pieredze pārtikas, ķīmijas vai kvalitātes nodrošināšanas jomā

vai

  • cita izglītība un septiņu gadu profesionālā pieredze pārtikas, ķīmijas vai kvalitātes nodrošināšanas jomā.
  • personāla kompetences apliecinājums „HACCP sistēmas vadītājs” (mācību kursi, eksaminācija, sertifikācija) saskaņā ar PSI Sertifikācija „Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas HACCP vadītājs sertifikācijas shēmu”.
  • mācību kursos par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas auditu iegūtās zināšanas un prasmes. Kursu mācību programmai jābūt vismaz 24 st. apjomā un jāatbilst PSI Sertifikācija “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas (HACCP) sistēmas auditoru sertifikācijas shēmas”kvalifikācijas kritērijiem.

Eksāmens: Tests (30 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas HACCP auditors sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 75 EUR + PVN un Sertifikācija 75 EUR + PVN