Sertifikacija_mazs.jpg

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadītājs

Lai uzņēmumā izveidotu un uzturētu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas (HACCP) sistēmu, ir nepieciešams darbinieks – HACCP sistēmas vadītājs, kurš spēj izstrādāt, ieviest un vadīt HACCP sistēmu un palīdzēt citiem uzņēmuma darbiniekiem sistēmas uzturēšanā un pilnveidošanā.

Prasības kandidātiem:

  • augstākā izglītība un četru gadu profesionālā pieredze pārtikas, ķīmijas vai kvalitātes nodrošināšanas jomā.

vai

  • cita izglītība un septiņu gadu profesionālā pieredze pārtikas, ķīmijas vai kvalitātes nodrošināšanas jomā.
  • mācību kursos par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas vadību iegūtās zināšanas un prasmes. Kursu mācību programmai jābūt vismaz 40 stundu apjomā un jāatbilst PSI Sertifikācija “Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas (HACCP) sistēmas vadītāju sertifikācijas shēmas” kvalifikācijas kritērijiem.

Eksāmens: Tests (20 jautājumi) un praktiskā daļa

Sertifikācija: sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas HACCP vadītājs sertifikātu izsniegšana.

Izmaksas: Eksāmens 75 EUR + PVN un Sertifikācija 75 EUR +PVN