Personala_apmacibas.jpg

OHSAS audits

Mācību kursa mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu patstāvīgi veikt uzņēmumu un organizāciju darba aizsardzības un arodveselības sistēmas iekšējos auditus atbilstoši starptautisko standartu OHSAS 18001:2007 un ISO 19011:2012 noteiktajām prasībām un norādījumiem.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem, kuri tiek iesaistīti darba aizsardzības un arodveselības sistēmas uzturēšanas un pilnveides procesos.

Programmas saturs:

  • Standarta OHSAS 18001:2007 būtība, struktūra un prasības;
  • Standarta OHSAS 18001:2007 praktiskā ieviešana (piemēri) un pielietojums;
  • Ievads OHSAS auditā;
  • OHSAS audita programmas vadība;
  • OHSAS audita darbības un auditējamie jautājumi;
  • Auditoru kompetences un novērtēšana.

Kursa programmas apguve balstīta uz vispusīgas audita prakses izskaidrošanu un plašu audita situāciju analīzi.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa: 330 EUR + PVN

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Pieteikties