Personala_apmacibas.jpg

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) audits

Mācību kursa mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu patstāvīgi veikt pārtikas aprites ķēdes uzņēmumu (ieguve, pārstrāde, uzglabāšana, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana) pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas iekšējo auditu atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām un starptautiskā standarta ISO 19011:2012 norādījumiem.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas tiem pārtikas uzņēmumu un organizāciju vadošajiem speciālistiem, kuri ir iesaistīti HACCP/Paškontroles sistēmas uzturēšanas un pilnveides procesos.

Programmas saturs:

  • Ievads auditā;
  • Audita kritēriji;
  • Audita programmas vadība;
  • Audita darbības;
  • Neatbilstību fiksēšana un izskaidrošana.

Kursa programmas apguve balstīta uz vispusīgas audita prakses izskaidrošanu un plašu audita situāciju analīzi.

Mācību kursa apjoms: 26 stundas

Dalības maksa: 350 EUR + PVN

Mācību norises laiks: Grupa tiek komplektēta (pieteikties pa tālruni 28323705 vai pa e-pastu psi@psi.lv).

Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes un apliecība.

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos profesionālas tiesības veikt kvalitātes sistēmas iekšējos auditus savā uzņēmumā un veikt ārējos kvalitātes sistēmas auditus citos uzņēmumos un organizācijās. Maksa par eksamināciju un sertifikāciju - 150,EUR + PVN

Pieteikties