Laboratorijas pārvaldība sistēmas vadītājs - kursa sākums 26.aprīlis

13.04.2022

Mācību kursa mērķis:

Pilnveidot dažādu līmeņu laboratorijas speciālistu prasmes un iemaņas laboratorijas pārvaldības sistēmas izstrādāšanā un uzturēšanā:

 Padziļināt zināšanas par laboratorijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti:

1.Sniegt ieskatu, kā sasniegt laboratorijas kompetences starptautisku atzīšanu un paaugstināt laboratorijas konkurētspēju.

2. Nodrošināt standarta prasību izpratni un iegūt zināšanas, kā īstenot standarta prasību ieviešanu, uzlabot un pilnveidot laboratorijas darbu.

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (mācību apmjoms tiks sadalīts pa vairāk dienām nekā klātienes apmācībās)

Dalības maksa: 550 EUR + PVN (dalības maksā ietverti izdales materiāli, apliecība) 

Norises laiks: 2022.gada 26,27,28.04.  – 10.00 - 13.00;  02,03,05,10,11,12,13.05. – 10.00 - 13.00

Pasniedzēja: Ināra Goba

Norise: mācības notiks attālināti caur platformu - Microsoft team

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28769.html