28.aprīlis; 5,12.maijs_Kvalitātes auditoru apmācības

30.03.2022

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība)

Mācību norises laiks: 2022.gada 28 aprīlis; 5. un 12.maijs

mācības notiks attālināti caur platformu - Microsoft team

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28740.html